Österreich
Secure Your Business
 

Vitajte v CIS

 

"Fit to the Future": Informácie sú svojou neoceniteľnou hodnotou srdcom modernej organizácie, pre ich ochrane potrebujete ďaleko viac ako len technické zabezpečenie IT. Obdobne, procesy manažérstva IT služieb sú tepny celej organizácie a umožňujú vysoko kvalitné IT služby pri znížených nákladoch

 

Ako akreditovaný certifikačný orgán pre systémy manažérstva

informačnej bezpečnostistartseite_160 podľa ISO 27001 a manažérstva IT služieb podľa ISO 20000, CIS ponúka komplexné technické znalosti, osobný prístup v rámci projektu, účinne a ekonomicky efektívne kombinované audity v súlade s ďalšími normami ISO.

 

Certifikáty CIS majú rovnako vysoký kredit v Slovenskej republike tak

ako v zahraničí. Sú uznávané zákazníkmi, štátnou správou ako aj súdmi.

 

Certifikácia CIS ochráni "srdce a krvný obeh" Vašej spoločnosti.

Secure Your Business!

 

 

 

 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C