Österreich
Secure Your Business
 

Akreditácie: 100% na bezpečnej strane

  

S certifikátom CIS sú spoločnosti na bezpečnej strane. Pretože štatút CIS ako nezávislej certifikačnej organizácie je uznaný štátom a teda podlieha prísnym normám. CIS sa pravidelne podrobuje previerkam podľa zákona predpísaných noriem pre certifikačné orgány ako zo strany BMWFJ - Spolkového ministerstva hospodárstva, rodiny a mládeže Rakúskej republiky tak ako aj britskej organizácie ITSMF - IT Service Management Forum a naplňuje tak prísne požiadavky medzinárodných noriem ISO 17021 pre certifikáciu systémov a ISO 17024 pre certifikáciu osôb.   

 

System_0924_17021_webversion

Spoločnostiam, ktoré certifikuje CIS, to prináša značné výhody: Certifikát CIS odpovedajú štátnym dokumentom, sú medzinárodne uznávané úradmi a klientmi a platia aj pred súdom. Akreditácia CIS zahrňuje informačnú bezpečnosť podľa normy ISO 27001 a manažérstvo IT služieb podľa ISO 20000.

 

  

Certifikáty CIS sú na základe akreditácie:

  • štátom uznávané dokumenty
  • platné dôkazy o riadnej starostlivosti pred súdom
  • úrady i spoločnosťami medzinárodne uznávaný dokument

 

Conformation in English
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C