Österreich
Secure Your Business
 

CIS – Secure Your Business

  

menschen_orange_web

CIS - Certification & Information Security ako uznávaná certifikačná organizácia sa špecializuje na informačnú bezpečnosť podľa normy ISO 27001 a manažérstva IT služieb podľa ISO 20000. Vynikajúca povesť certifikátov CIS na Slovensku a najmä v zahraničí u úradov a klientov, predstavuje skutočnú výhodu v konkurenčnom prostredí.  

 

Dôvodom je vysoká kvalita akreditácie CIS rakúskym spolkovým ministerstvom hospodárstva, rodiny a mládeže a organizáciou ITSMF, tak ako aj osvedčený priebeh certifikácie. Certifikátom CIS získate na jednej strane nezávislou previerku Vášho systému riadenia procesov. Okrem toho poskytnú auditori CIS svoje obsiahle odborné znalosti vo fáze prípravy na certifikáciu. V tejto fáze sú silnými nástrojmi Stage Review a Stage One audit. Spoločnosť je tak optimálne pripravené na certifikáciu.

 

Ďalšou možnosťou ako skvalitniť implementáciu ale aj fungujúci manažérsky systém je využiť akreditované CIS vzdelávacie kurzy pre oblasti ISO 27001 a ISO 20000 s možnosťou získať certifikát garantujúci nadobudnuté znalosti. Získajte informácie priamo od zdroja.

 

Dôvera. Solídny základ pre úspech
CIS poskytuje miestnym a medzinárodným certifikačným partnerom výhody, ktoré sa oplatia: 

  • Impulzy pre Vašu spoločnosť: Správy z auditu CIS poskytujú podrobné analýzy silných a slabých stránok spoločnosti
  • Šetrenie pomocou synergie: až 30% úspora vďaka kombinovaným auditom vrátane ISO 9001
  • Pridaná hodnota: náskok pri tendroch a výberových konaniach vďaka ISO 27001 a ISO 20000
  • Dôvera: vysoká prestíž certifikátu CIS u klientov a úradov po celom svete
  • Odborné vedomosti: dôkladná expertíza vďaka špecializácii CIS v oblasti IT
  • Globálne pôsobenie: využite služby CIS z jedného zdroja - približne v 30 krajinách
  • Naše skúsenosti Vašou výhodou: auditori CIS vnášajú svoje know-how do Vašich procesov

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C