Österreich
Secure Your Business
 

CIS – Secure Your Business

  

O_spolocnosti

 

Špecializujeme sa na certifikačné a vzdelávacie služby v oblasti informačnej bezpečnosti, ochrany dát, cloudových riešení, IT služieb, dátových centier a systémov riadenia kontinuity podnikania (Business Continuity Management). 

Certifikáty CIS sú celosvetovo uznávané. Vďaka tomu často slúžia ako významny benefit pri získavaní verejných aj súkromnych zákazok a ako odrazový mostík pri zahajova

ní zahraničnej spolupráce či procesu medzinárodneho uznávania. 

 

Dôvodom je uznávaná akreditácie CIS udelená rakúskym Spolkovým ministerstvom pre digitalizáciu a hospodárstvo (Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirschaftsstandort) a medzinárodna akreditácia od APMG.

 

Vedľa toho je osvedčeny proces certifikácie skutočne pridanou hodnotou pre organizáciu. V priebehu celého certifikačného projektu prinášaju naši audítori svoje odborné znalosti a skúsenosti, z ktorých môže organizácia ďalej čerpaať. Najvýznamnejšími nástrojmi sú v tom ohľade Stage Review a Stage One Audit, ktorý funguje ako "generálka" pre samotný certifikačný audit. Vďaka tomu sú organizácie optimálne pripravené uspešne dokončiť proces certifikácie hned na prvý krát. 

 

 

Dôvera - základ pre úspechu.


Našim lokálnym i medzinárodným cerifikačným partnerom prinášame cenné výhody.

 

  • impulzy pre ďalší rozvoj                                                                                             

    Auditorské správy CIS obsahujú podobné analýzy silných a slabých stránok spoločnosti
  • synergia                                                                                                                       

    Až 30% úspora vďaka kombinovaným auditom vrátane ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 atď 
  • pridaná hodnota                                                                                                                                Náskok pri tendroch a výberových konaniach vďaka ISO 27001 a ISO 27701, ISO 20000, BCM a ďalším
  • stabilita a dôvera                                                                                                                          Vysoká prestíž certifikátu CIS u verejnoprávnych inštitácií aj súkromných klientov po celom svete
  • odbornosť vedomost                                                                                                                Dôkladná expertíza vďaka špecializácii CIS a ich auditorov v oblasti IT, nastavte procesy a využite naše know-how v praxi
  • globálne pôsobenie                                                                                                                        Služby CIS z jedného zdroja - približne v 30tich krajinách sveta

"Naše skúsenosti sú i Vašou výhodou!"

 

            Čerpajte znalosti priamo od certifikačnej spolocnosti v kurzoch ISO 27001, BCM a ISO 20000.

 

 "Naštartujte Vašu kariéru s akreditovanými osobnými certifikátmi CIS."

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C