Österreich
Secure Your Business
 

Proces pre stažnosti a reklamácie - CIS GmbH

Radi by sme stručne predstavili proces pre príjem sťažnosti a reklamačné konanie CIS GmbH. Tento postup je určený pre zákazníkov CIS.

 

Sťažnosti a reklamácie môže byť zasielané na CIS office.sk@cis-cert.com, v písomnej forme.

 

V prípade sťažností / reklamácií sú vo výnimočných prípadoch, podane perorálne, bude ich obsah zaznamenaný v písomnej forme. Žiadateľ dostane potvrdenie o prijatí do jedného týždňa. Sťažnosti / odvolania budú spracovávané organizáciou CIS. Potom, čo sťažnosť / reklamácia bude kompletne spracovaná, bude žiadateľ informovaný o záveroch.

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C