Österreich
Secure Your Business
 

TEam CIS SK

Team CIS SK je tvorený certifikovanými osobami zo spoločností Ideex plus s.r.o. www.ideex.sk a  Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach www.vsbm.sk , ktorý koordinuje mimoriadny profesor doc. Ing. Imrich Dufinec, CSc.

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C