Österreich
Secure Your Business
 

Rad kurzov CIS:
Audítor informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001

 

“Najvyššia inštancia” pre ďalší rozvoj SMIB

  

Ausbildungen_ISauditor_success

Kurz audítor informačnej bezpečnosti je ideálnym doplnením pre kvalifikovaných manažérov informačnej bezpečnosti. Ako audítor môžete sami vykonávať všetky interné audity a pripraviť spoločnosť pomocou metód sprostredkovaných v kurze na externé certifikačné audity. Okrem toho môžete v prípade získania príslušných profesionálnych skúseností externe pôsobiť ako audítor CIS. Ako audítor informačnej bezpečnosti ste v spoločnosti "najvyššia inštancia" v otázkach systémov manažérstva informačne bezpečnosti. Posudzujete informačnú bezpečnosť z hľadiska jej súladu s požiadavkami noriem a hľadáte možnosti zlepšenia na úrovni interných auditov. Interné audity sa osvedčujú ako účinné nástroje na trvalé zvyšovanie rentability a účinnosti SMIB.

 

Vzdelávací kurz Adítor informačnej bezpečnosti sa skladá z dvoch modulov:

  • psychologické základy pre audítorov informačnej bezpečnosti
  • techniky auditu

Pre účasť na kurze je nevyhnutný platný certifikát Manažér informačnej bezpečnosti. Týmto spôsobom je zaručená vysoká úroveň kvalifikácie audítorov. Dosiahnuté vzdelanie otvára rozmanité profesionálne šance na neustále rastúcom trhu. Technická vstupná skúška prebieha vždy v nadväznosti na skúšku Manažér inforrmačnej bezp. Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získateštátom a medzinárodne uznávaný certifikát "Information Security Aditor podľa ISO/IEC 27001".

 

 

Vstupná technická skúška

 

2 hodiny

 

Psychologické základy pre audítorov informačnej bezpečnosti*

 

2 dni

 

Techniky auditu

 

1 deň

 Skúška Audítor informačnej bezpečnosti 

1 hodina


*  Túto časť pokrýva kurz Auditor / odborný auditor podľa ISO 19011.

 

Cena: 875,-€ bez DPH (akreditovaný kurz)

 
Termíny kurzu Audítor informačnej bezpečnosti: 

 

 

31.5 - 2.6.2017
 


Vstupná technická skúška prebieha vždy v nadväznosti na skúšku Manažéra informačnej bezpečnosti

  

Ďalšie informácie o kurze poskytujeme na požiadanie.

 

Prihláška: WORD PDF

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C