Österreich
Secure Your Business
 

MANAŽÉR INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

Module 1 – ISMS štandardy ISO 27001 a ISO 27002

Správna implementácia a optimalizácia informačnej bezpečnosti

 
Prehľad

Modul 1 poskytuje základy, na ktorých stojí moderný systém managementu informačnej bezpečnosti (Information Security Management - ISM). Modul je venovaný medzinárodnému štandardu ISO/IEC 27001 a s ním súvisiacemu ISO/IEC27002, ktorý obsahuje návod pre implementáciu vrátane všetkých dôležitých oblastí ako je bezpečenostá politika, management rizík, riadenie kontinuity podnikania alebo interný auditing.

 

V priebehu prvého modulu sa zameriame nielen na podstatné základy informačnej bezpečnosti, ale budeme sa venovať aj širším otázkam ako je organizácia, techniky či riadenie procesov. Prostredníctvom praktických príkladov získate jasnú predstavu o možnostiach využitia ISO 27001 v praxi. Ďalej si predstavíme a provnáme ďalšie možné pristupy k informačnej bezpečnosti. V neposlednom rade nás čakajú otázky možného budúceho vývoja samotnej normy ISO 270001 i ďalších súvisiacich štandardov z rady ISO27x.

 

Súčasťou prvého modulu zameraného na normy rady 27000je príprava projektovej práce a samoštúdium problematiky podporené e-learningom. Účastníci kurzu dostatnú témy, ktoré môžu sami, či v skupine zpracovať s podporou všetkych materiálov z kurzu. Následne potom majú možnosť svoje výstupy prejednať s ostatnými a získať vďaka tomu odbornú zpäťnú väzbu nielen od lektora, ale aj od ďalších odborníkov z kurzu.

 

Cieľ seminára

Cieľom toho modulu je zoznámiť účastníkov s procesmi a požiadavkami noriem ISO 27001 a ISO27002 tak, aby ich mohli efektívne implementovať, udržiavať a trvalo zlepšovať v praxi.

 

Dĺžka

2 dni

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C