Österreich
Secure Your Business
 

podpora kariéry v oblasti IT, know-how ku svetovému štandardu ISO 27001

 

maxl

Kurzy manažér/auditor informačnej bezpečnosti:


Profesia ako referent informačnej bezpečnosti alebo informačný manažér sa v hospodársve úspešne etablovali ako nové kvalifikácie. Spoločnost CIS už po celom svete vyškolila viac než 1 400 manažérov a auditorov informačnej bezpečnost medzinároných smernic pre certifikáciu osôb.Osobný certifikát CIS podľa ISO 27001 pri tom predstavuje rozdiel, ktory sa ukáže ako mílnik pre ďalsiu kariéru v oblasti IT.  


“Širšie odborné znalosti, lepšie porozumenie, praktická diskusia.”

Aký užitok majú účastníci z intenzívneho štvordenného kurzu zakončeného skúškou a medzinároným certifikátom CIS podľa ISO 27001, vysvetľuje na

                                    tomto mieste osobne.

 

 
Ing. Dietmar Fink, zástupca riaditeľa pre informačnú bezpečnosť Duropack AG, 2500 zamestnancov


finkS kurzom CIS Manažér informačnej bezpečnosti som bol veľmi spokojný. Kurz CIS je všeobecne zaujímavy pre všetkých, ktorí sú poverení organizačnými otázkami informačnej bezpečnosti. Ale aj pre začiatočníkov - certifikát ISO je dobrý pre ďalšiu kariéru. Mojou úlohou vo firme Duropack bolo implmentovať bezpečnostnú politiku pre celý koncern s 12 pobočkami. Na tejto pozícii musím poznať všetky požiadavky normy a posudzovať ich relevanciu pre podnik. Najviac je certifikát CIS veľmi dôležitá pre moju činosti, pretože materský koncer (Constanta Packaging) nacháva pravidelne preverovať internu revíziu. Pri týchto previerkách mám ako certifikovaný manažér informačnej bezpečnosti väčšie renomé. Plusové body za štýl prednášania: v rámci kurzu bolo možno klásť priebežné otázky a diskutovať - skutočná výmena názorov v kolagiálnej atmosfére.  

 

 

MMag. Adrienne Steindl, poradkyňa IS Devoteam Consulting GmbH, Viedeň, 24 zamestnancov

 


steindl

Vedomosti získané v kurze CIS Manažér IS sa pre mňa stali solídnym základom. Hneď po prijatí do firmy na pozíciu projektovej asistentky som sa ako "nováčik" mohla zúčastniť kurzu CIS. Tak som mohla behom krátnej doby velmi koncentrovanou formou získať obsiahle  znalosti týkajúce sa managementu informačnej bezpečťnosti. Práve pre pradcov je vešmi dôležité poznať postoj a interpretáciu noriem certifikačných organizácií. Tieto vedomosti sú ku prospechu našim  zákazníkom pri implementáciií informačnej bezpečnosti.

 

 

 

 

  

Martin Lechner, manažér IS AirPlus Travel Card, 80 zamestnancov

 

Ausbildungen_MeinungenKursTN_lechnerPo tom, čo sme zaviedli systém managementu informačnej bezpečnosti podla ISO 27001, pre nás bolo dôležité, aby túto oblasť riadila špecialne kvalifikovaná osoba. Bez fundovaného vzdelávania by sa v tejto pozícii necítili dobre. Naviac som chcel prehĺbiť svoje odborné znalosti týkajúce sa informačnej bezpečnosti. Certifikovaný kurz CIS Manažír IS mi potom umožnil nahliadnuť do právnych a psychologických otázok. Rovnako abstraktné témy ako riadenie rizík a plánovanie núdzových situácii získala konkretnejšiu podobu. Ziskané vedomosti som mohol piriamo uplatnit pri odhaľovaní potenciálov zlepšenia v našej firme. 

 

 

 

 

 

<<< späť

 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C