Österreich
Secure Your Business
 

Manažér informačnej bezpečnosti

Modul 2 - Základy psychológie pre manažérov informačnej bezpečnosti

 

Od motivície zamestnancov až po umenie riešiť konflikty

 


Prehľad
Pri zavádzaní nových postupov procesov a systémov väčšinou narazíme na nechuť, či už jednotlivcov či celých tímov. Preto je nevyhnutné ovládať umenie psychologie, vďaka nemu môžeme počiatočný odpor zvládnut či mu úplne predísť.

 

V jednodennom seminári sa zoznámite so základmi moderácie, týmovej spolupráce, riešení konfliktov, interdisciplinárnej spolupráce, ale aj vzťahovými modelmi, skupinovými dynamickými procesmi a motivacnými technikami.

 

Cieľ kurzu

Účastníci vedia presadzovať ciele organizácie s čo najmensími konfliktmi, vytvárať projektové tímy, viesť ich a motivovať.

 

Dĺžka

1 deň

 

 

<<< ISMS a štandardy ISO 27001 a ISO 27002

Právne základy pre manažéra IS >>>


 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C