Österreich
Secure Your Business
 

ObnoVOvací seminár pre manažérov a audítorov inforMačnej bezpečNosti

 

Obnovenie znalostí a workshop pre ďalší rozvoj SMIB: Priveďte "svoju spoločnosť" so sebou !

 

Svet noriem upravujúcich informačnú bezpečnosť je v pohybe. V rámci "komunity" sú vytvárané nové metódy, objavujú sa nové subnormy ako podporné nástroje ISO 27004 pre meranie a kladne nové impulzy smerom ku kultúre ukazovateľov. ISO 27005 osvetľuje efektívne manažérstvo rizík. Pre oblasť zdravotníctva a telekomunikácií sú k dispozícií užitočné odvetvové normy. Taktiež sa neustále zlepšuje informačná bezpečnosť aj vo vašej spoločnosti - sú aktuálne nové otázky, prichádzajú nové ciele. To všetko na pozadí efektívneho a rentabilného uplatňovania požiadaviek. 

 

refresher_zahnraeder

Obnovovací seminár CIS pre manažérov a audítorov informačnej bezpečnosti zahrňuje aspekty:

  • Aktualizáciu týkajúcu sa relevantných noviniek v rade noriem ISO 27000
  • workshop zameraný na ďalší rozvoj SMIB s problematikou vlastného prostredia

Lektor a vedúci audítor spoločnosti CIS Ing.Vladimir Kavan je osobne k dispozícii v malej skupine účastníkov, aby s Vami cielene prediskutoval príklady a požiadavky z vlastného pracovného prostredia. Pričom zameranie je na konkrétne koncepty riešenia pre situácie vo Vašich spoločnostiach. Aktualizácia vedomostí, výmena skúseností a tipy pre prax - priveďte "svoju spoločnosť" so sebou!

  

Obsah obnovovacieho seminára:
- Ďalší rozvoj SMIB podľa ISO 27001 / ISO 27002

- Požiadavky normy a ich efektívna realizácia v praxi

- Nové subnormy, nové obsahy noriem v rámci rady noriem ISO 27000

- Nové metódy a poznatky z celého sveta

- Interné a externé audity: Synergia a optimalizácia systému vďaka štruktúrovanému postupu

- Rozvoj stratégie a organizácie

- Otázky k realizácii v spoločnosti, ktoré prednesú sami účastníci 

 

Predĺženie certifikátu:
Platnosť certifikátu CIS je obmedzená na tri roky. Po absolvovaní opakovacieho seminára a potvrdení o potrebnej dobe praxe je možné predložiť žiadosť o predĺženie certifikátu o ďalšie 3 roky.
 

Ak si chce uchádzač o certifikát nechať po predĺžení certifikátu započítať iné vzdelávanie, je nutné nechať určiť rovnocennosť týchto vzdelávacích kurzov s certifikačným programom. 

 

Za účelom preverenia súladu certifikačného programu a aktuálnosti referencií predložených uchádzačom o certifikát bude prevedená kvalifikačná previerka. Tá sa skladá z ústnych odborných pohovorov v dĺžke 30 až 60 minút a vykonáva ju hodnotiteľ. Ako základ slúži definovaný obsah vzdelávacieho kurzu podľa certifikačného programu - obnovovací seminár informačnej bezpečnosti.

 

Osobný certifikát podľa noriem radu ISO 27000 slúži ako doklad o odbornosti, že kvalifikácia bude neustále zachovaná profesionálnou praxou a ďalším vzdelávaním. Certifikáty CIS sú štátom uznávané a vo svete rešpektovaním osvedčením.

 

tu nájdete kritéria pre predĺženie platnosti certifikátov.

 

 

REFCiele a výhody seminára:
Aktualizácia: relevantné novinky z noriem rady ISO 27000
Ďalší rozvoj SMIB s otázkami z vlastného podnikového prostredia
Výmena skúseností s ďalšími manažérmi a audítormi informačnej bezpečnosti
Predĺženie certifikátu CIS na ďalšie 3 roky.

 

 

Trvanie:


2 dni, 09.00 - 17.00

 

Cena: 480,-€ bez DPH (akreditovaný kurz)

 

Termíny obnovovacieho seminára: 

 

24. - 25. 9. 2018
 

 

Prihláška: WORD PDF


Ďalšie informácie o seminári poskytujeme na požiadanie.

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C