Österreich
Secure Your Business
 

Akreditácie: SPĹŇA NÁROčnÉ Medzinárodné požiadavky

CIS Certification & Information Security Services s.r.o. je nezávislou certifikačnou spoločnosťou akreditovanou rakúskym Spolkovým ministerstvom hospodárstva a digitalizácie (Bundesministerium fur Digitalisierung und Wirtschaftsstandort) a musí preto tiez dodržiavat prísne nastavené pravidlá. S certifikátom CIS máte istotu, že je Vaša organizácia a podnikanie v bezpečí.

 

Spoločnosť CIS je pravidelne kontrolovaná rakúskym ministerstvom hospodárstva o tom, či dodržiava právom definované štandardy. Vďaka tomu spĺňa požiadavky určené medzinárodnými normami ISO/IEC 17021 pre certifikáciu systémov a ISO/IEC 17024 pre certifikáciu osôb.

 

Výhody pre organizácie certifikované CIS: 

System_0924_17021_webversion

Certifikáty CIS sú štátnymi dokumentami, ktoré uznávajú verejnopráve inštitúcie vrátane, súdov a aj súrkomyní klientami. Akreditáciu pre oblasť informačnej bezpečnosti ziskala spoločnosť CIS od rakúskeho Spolkového ministerstva hospodárstva. Pre oblasť managementu služieb v IT zastrešuje akreditáciu spoločnosť CIS organizácia APMG.

 

  

akreditace_erich_scheiber_2012

Certifikáty CIS sú vďaka akreditácii:

  • štátom, prípadne medzinárodne uznávané dokumenty
  • dôkazné dokumenty o náležitej a riadnej starostlivosti pred súdom
  • celosvetovo uznávané verejnoprávnymi institúciami aj súkromnými  klientami

 

Conformation in German
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C