Österreich
Secure Your Business
 

Referencie

 

Prípadové štúdie: certifikované organizácie (anglicky)

 

 

Siemens-Felbauer 

Dr. Albert Felbauer, riaditeľ divízie:

“O certifikáciu sme usilovali z toho dôvodu, že táto norma poskytuje maximum bezpečnosti. Pri výberových konaniach prikladáme certifikát podľa ISO 27001 a ušetríme si tak dodatočné preukazovanie splnenia požiadaviek na informačnú bezpečnosť - to je skutočná výhoda oproti konkurencii”

 
Siemens IT Solutions and Services CEE Viedeň je predným poskytovateľom IT služieb v Rakúsku.

 SBS-100_petrol auf weiss   
  
 RI_zitat

Mag. Hartmut Müller, riaditeľ organizácie:

“Norma ISO 27001 pre nás predstavuje nástroj s obsiahlym výberom kontrolných mechanizmov, ktorý je založený na medzinárodných metódach best practice. Signifikantný účinok, ktorý je s tým spojený, pre nás znamená bonus v podobe väčšej dôvery našich zákazníkov”

 

Raiffeisen Informatik, so sídlom vo Viedni, je najväčším rakúskym poskytovateľom IT služieb.

RIZ-Logo-rgb 
  
sommernegg

Mag. Dr. Franz Semmernegg, predseda predstavenstva:

“Nezávislé hodnotenie vykonávané organizáciou CIS odhaľuje a odstraňuje možné skryté nedostatky nášho bezpečnostného systému. Primárny ciel našej certifikácie podľa ISO 27001 ale vidíme v tom, že môžeme našim zákazníkom poskytnúť medzinárodne uznávaný bezpečnostný štandard.”

 

Kapsch BusinessCom patrí k popredným poskytovateľom riešení v oblasti komunikácii, sieti a IT v Rakúsku

 kapsch01_100
 
 
  
MarcusGrausam_TA

Marcus Grausam, Director Operation:

“Ako popredná telekomunikačná organizácia kladieme mimoriadny dôraz na bezpečnosť informácií. Prostredníctvom certifikátu podľa ISO 27001 podporíme našu snahu poskytovať zákazníkom najlepšie služby a najvyššiu bezpečnosť. Periodické audity dokazujú náš nestály rozvoj v tejto oblasti”

 

A1 Telekom Austria Viedeň je najväčším rakúskym poskytovateľom telekomunikačných, internetových a IT služieb.

  TA_Logo_neu_juli2010


 

  

 

  

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C