Österreich
Secure Your Business
 

Od implementácie k certifikácii

 

Zertifizierung27001_KrzysztofMueller_web

“Keep it simple:
Čo najbezpečnejšie
ale napriek tomu neobmedzujúce.”

 

Mag. Krzysztof Müller,
Information Security Representative, Telekom Austria

Reference: In six steps to certification

 

 

Priebeh certifikačného procesu pre informačnú bezpečnosť podľa ISO 27001 alebo manažment IT služieb podľa ISO 20000 je rozdelený do troch projektových fáz. Tento postup platí aj pre integrované systémy manažérstva s kombinovanými auditmi. Praktickou podporou pri realizácii poskytujú špecifické a tematické sub-normy Série ISO 2700k.

  

 

Informácie: Prvý rozhovor s CIS sprostredkuje podrobnosti o certifikačnom procese.Nasleduje registrácia a plánovanie projektu.

__________

 

Analýza: Posúdenie informačných rizík a zhodnotenie aktuálnych bezpečnostných opatrení v spoločnosti.*

  

Implementácia: Zavedeniebezpečnostných opatrení podľa požiadaviek normy.*

__________

  

CIS Stage Review (dobrovoľné predbežné zhodnotenie): Spoločnosť CIS na pranie preverí účelnosť a efektívnosť implementovaných prvkov SMIB.

  

CIS System & Risk Review (predbežný posudok): CIS posúdi interpretáciu požiadaviek normy a dokumentáciu SMIB. Nedostatky a možnosti na zlepšenie sú zahrnuté v krátke správe. Takto ste najlepšie pripravený na certifikačný audit. 

 

CIS Certification Audit: (certifikačný audit) Auditor CIS preverí nový bezpečnostný systém prostredníctvom viacnásobných náhodných kontrol na všetkých úrovniach organizácie. Správa z auditu potom upozorňuje na možnosti zlepšenia. 
__________

  

CIS Licencia: Prostrednictvom „Certificate Issuance & Right to Use Licence" získate doklad o zhode platný 3 roky - certifikát CIS, ktorý zviditeľňuje kvalitu SMIB aj pre Vašich zákazníkov.

  

CIS Surveillance Audit: (kontrolný audit) Raz ročne je realizovaný kontrolný audit, ktorý preveruje celkovú efektivitu SMIB a jeho neustále zlepšovanie.

 

CIS Recertification Audit: (recertifikačný audit) Po troch rokoch je možné certifikát obnoviť

  

 

* Certifikačná organizácia sa nepodieľa

 

 

 

CIS_Implementierung_Eng_large

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C