Österreich
Secure Your Business
 

STAGE REVIEW: Bezpečnostná previerka podľa ISO 27001

  

rope_hand1

 

Pomocou predbežného preskúmania CIS -Stage Review

bola v spoločnosti Telekom Austria skrátená doba

trvania projektu o 6 mesiacov: 


“Po vykonaní predbežného preskúmania - Stage Review

sme získali tak dobrý prehľad o úlohách,

ktoré bolo ešte nutné zvládnuť,

že bolo možné revidovať termín.

 

   

Stagereview odhalí kvalitu SMIB a možnosti zlepšenia
Na akej úrovni sa nachádza informačná bezpečnosť v spoločnosti a čo môžete zlepšiť ? Ako dobrovoľne predbežné zhodnotenie poskytuje CIS-Stage-Review informácie o stave systému a podrobne upozorňuje na jeho slabé a silné stránky a možnosti zlepšenia. Stage review vykonávajú nezávislí audítori CIS a odporúča sa vo fáze implementácie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB). Pretože príliš mála alebo príliš veľká bezpečnosť je nerentabilná. CIS-Stage-Review je preto vhodné použiť ako objektívne monitorovanie pokroku projektu implementácie. K vykonaniu analýzy skutočného stavu sa posúdia špecifické riziká, v závislosti na veľkosti spoločnosti a odvetvia, stávajúcich bezpečnostných zariadení a organizačných bezpečnostných opatreniach a porovnajú sa s požiadavkami podľa normy ISO 27001. Výsledkom je auditorská správa s posúdením silných a slabých stránok a konkrétnymi možnosťami zlepšenia:  

  • Plán auditu: zaručuje ekonomicky efektívne vykonanie
  • Audit: zhodnotenie rizík, silných a slabých stránok spoločnosti
  • Správa z auditu: podrobná správa s analýzou silných a slabých stránok a možnosťami zlepšenia

Pre spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v certifikačnom procese podľa ISO 27001, sa Stage Review ako dôležitý medzník. Stage-review je taktiež možné použiť na posúdenie kvality informačnej bezpečnosti v spoločnosti.

 
 

   

Hlasy z praxe

  

StageReview_hakerl_web

“Stage review zvyšuje motiváciu tímu a poskytuje dodatočné podneti.”
Johannes Mariel, Spolkové výpočtové stredisko, Rakúsko

  
StageReview_hakerl_web

“Audítori, ktorí neskôr posudzujú celý systém,

potvrdzujú alebo upravujú naše smerovanie.

Toto predbežné zhodnotenie môžeme odporučiť

- pretože uplatňovanie normy nieje rutina”

Mag. Krysztof Müller, Telekom Austria Rakúsko
  
StageReview_hakerl_web

“Ako prípravu na certifkačný audit sme použili

Stage review. Pre motiváciu zamestnancov, ktorý

majú systém uplatňovať je dôležité dosiahnuť

certifikáciu na prvý pokus."

Michael Rösch, Selected Services

 

 

 

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C