Österreich
Secure Your Business
 

ISO NORMY IT manažérstva sú preukázateľne svetové

 

Špičkový výkon vďaka štandardizácii: Certifikát "zviditeľní" vaše vedenie 

Optimalizácia zabezpečenia, zníženie rizika, zvýšenie výkonnosti, zníženie nákladov - to su úlohy a ciele, ktoré rozhodujú o úspechu a ktoré je možné dosiahnuť oveľa efektívnejšie a udržateľnejšie pomocou systémov riadenia podľa ISO štandardov, ako len jednotlivými opatreniami.    

 

Erich_Scheiber_mitZertifikat

ISO 27001: Bezpečnosť sa vypláca
Oblasť bezpečnosti informácii sa rozvíja veľmi dynamicky. Bezpečnostné incidenty, ktoré sa pohybujú od globálnych virusových útokov až po poškodenie dobrého mena spoločnosti stratou údajov, vedie ktomu, že si stále viac uvedomujeme nutnosť kontrolovatelľných systémov manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB). Ako zdôrazňuje Erich Scheiber, riaditeľ CIS "Stále viac a viac vedúcich a riadiacich pracovníkov vníma profesionálnu bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27001 ako kľúčovú potrebu k ochrane nehmotných aktív v rámci celej spoločnosti"     

ISO 20000: Zvýšenie efektivity IT

Reálna produktivita IT služieb je pre tretie strany len ťažko pochopiteľná. Ale prakticky každá IT organizácia pozná úvahy nad témou rozdielu výkonom a nákladmi. ISO/IEC 20000 je jediný celosvetový certifikovateľný štandard pre manažérstvo IT služieb, pomáha výrazne zvýšiť efektivitu a kvalitu IT služieb, urobiť ich merateľnými, preukázateľnými a optimalizovať ich. ISO 20000 zviditeľní Váš náskok vašim existujúcim a budúcim klientom.


Výhody z certifikácie podľa štandardov ISO 

  • Výhoda pri cenových ponukách  
  • Pridaná hodnota zvýšenie obchodnej hodnoty služieb 
  • Bonus dôveryhodnosti pre zákazníkov a orgány štátnej správy
  • Právna záväznosť dôkazov akceptovateľných pred súdom
  • Časová úspornosť - certifikát jediný dôkaz 
  • Optimalizácia systém neustáleho zlepšovania 
  • Motivácia - impulz pre zamestnancov 
  • Nezávislosť prieskumu akreditovaným orgánom

 

Kontaktujte nás – Team CIS Vám rád poskytne ďalšie informácie!
V nezáväznom vstupnom pohovore, bude zmapovaná situácia vo vašej spoločnosti, bude Vám navrhnutý možný harmonogram a rozsah projektu v danom období. 

 

Kontakt

 

 

 

 

 

  

    

  

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C