Österreich
Secure Your Business
 

Certifikácia podľa ISO 20000

 

Norma pre manažérstvo IT služieb ISO 20000, časť 1 sa skladá z desiatich segmentov, ktoré vychádzajú z osvedčeného obsahu IT infrastructure Library (ITIL) :

 • Scope / Predmet normyISO20000_certificate
 • Terms and Definitions /Termíny a definície
 • Requirements for a Management System / Požiadavka na systém manažérstva
 • Planning and Implementing Service Management / Plánovanie a implementácia manažérstva služieb 
 • Planning and Implementing New or Changed Services / Plánovanie a implementácia nových alebo zmenených služieb
 • Service Delivery Processes / Procesy dodávky služby
 • Relationship Process / Procesy vzťahov
 • Resolution Processes / Procesy riadenia
 • Control Processes / Riadiace procesy
 • Release Processes / Proces uvoľnenia
   

Systém manažérstva podľa ISO 20000 sa vyznačuje štruktúrovaným postupom, vymedzením zodpovedností pre plánovanie, riadenie a kontrolu a záväznou dokumentáciu všetkých zodpovedností a procesov. Podobne ako pri iných systémových normách ISO patrí k základným požiadavkám pravidelné meranie dosahovania cieľov a neustále zlepšovanie.

 

Jednoduché prevedenie do praxe:
Cieľovými skupinami pre normu ISO pre manažérstvo služieb IT sú v zásade všetky spoločnosti, ktoré poskytujú IT služby. Vďaka jej rozsahu je norma použiteľná aj pre IT oddelenia.
 

Výhodou normy ISO 20000 je jeho prehľadnosť:
ISO 20000-1:2005 - rozsah 15 strán - Časť 1: Špecifikácia
ISO 20000-2:2005 - rozsah 33 strán - Časť 2: Odporúčania z praxe

 

Postup odimplementácie k certifikátu:

 • zavedenie procesov podľa ISO 20000
 • prevedenie hodnotenia
 • žiadosť o certifikát
 • predbežný rozhovor a plánovanie
 • predbežné audity
 • Certifkačný audit

 


 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C