Österreich
Secure Your Business
 

ISO 20000 - manažérstvo IT služieb

  

ServiceManagement_karollus

“Enormné zlepšenie výkonnosti o dobré dve tretiny

bolo možné, pretože naše procesy pomocou ISO 20000

štandardizovali a dôsledne optimalizovali.

Ako jedni z prvých v Európe.“ 


Bernhard Karollus, Head of Compliance,
Siemens AMC MSE

 

  

 

Od ITIL ku ISO – Certifikácia zviditeľní Váš náskok
Zvýšiť výkonnosť, znížiť náklady pri vyššej kvalite služieb. S ISO 20000 je to možné, pretože tento súbor  pravidiel je celosvetovo prvý certifikovateľný štandard, ktorý sa vzťahuje špeciálne k manažérstvu IT služieb a zameriava sa na zlepšovanie kvality, zvýšenie efektivity a zníženie nákladov IT služieb. Medzinárodná norma, ktorá vznikla zo štandardu BS 15000, popisuje integrovanú sadu procesov riadenia pre poskytovanie IT služieb a obsahovo sa riadi úspešnými ustanoveniami IT infrastructure Library (ITIL).
 

Minimalizácia nákladov: úspory až 48%

Potenciál úspor času a zníženia nákladov je značný. Podľa štúdie IDC ušetrí spoločnosť zavedením softvéru riadenia podľa normy ISO 20000asi 48% pracovnej doby pri odstraňovaní chyb, 37% pri údržbe sieťovej infraštruktúry a 26% vďaka riadeniu zmien. Štúdie o manažérstve IT služieb podľa ITIL uskutočnená spoločnosťou Materna pre Nemecko a Rakúsko uvádza, že 53% opýtaných vidí najväčšiu výhodu v transparentnosti a kvalite poskytovaných služieb. Je obdivuhodné, že 96% užívateľov ITIL by jeho využívanie odporučilo aj iným spoločnostiam.

 

Certifikát ako konkurenčná výhoda
Práve tu nastupuje ISO 20000. Pretože zatiaľ čo ITIL umožňuje výhradne certifikáciu osôb, je certifikácia podľa ISO 20000 možná tak ako pre osoby  (ISO 20000 Audítor, ISO 20000 Konzultant) tak i pre samotné spoločnosti alebo jej úseky. Tak zviditeľníte náskok Vašej spoločnosti.
  

 

Výhody z certifikácie podľa ISO 20000:

  • Merateľné úspory
  • Náklady sú transparentné
  • Produktivita masívne rastie
  • Kvalita vďaka optimalizácii
  • Celosvetovo uznávaný štandard
  • Certifikát zviditeľňuje váš náskok
  • Benchmark vďaka štandardizovaným službám

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C