Österreich
Secure Your Business
 

prehľad ISO 20000

 

 SelectedServices_MichaelRoesch.jpg

Náskok v medzinárodnom konkurenčnom boji:
“Naše ASP riešenie POOL4TOOL znázorňuje procesy ITIL.

ISO 20000 umožňuje preukázať zhodu s ITIL prostredníctvom

certifikátu. Preto ako doplnok k našej certifikácii ISO 27001

plánujeme i certifikáciu podľa ISO 20000“

  

 

Michael Rösch,
Chief Technical Officer
POOL4TOOL AG

 

Kvalita IT je možné merať
Najdôležitejšie časti normy ISO 20000 je rovnaká ako u všetkých systémových noriem ISO, model zlepšovania procesov podľa vzoru plan-do-check-act. Jeho aplikovanie vedie k procesu neustáleho zlepšovania, ktorý ma za následok vyššiu kvalitu a efektivitu služieb. Pravidelne sa definujú ciele a príslušne ukazovatele ako "spokojnosť zákazníkov" alebo "dostupnosť služieb" a vypracovávajú sa opatrenia pre ich optimalizáciu. Vďaka svojej flexibilite je štandard vhodný pre všetky veľkosti spoločnosti a odvetvia, aj pre oddelenia a dielče úseky spoločností.

 

 

Posyktovatelia a prevádzkovatelia služieb IT môžu pomocou ISO 20000:

  • transparetnejšie budovať svoju IT infraštruktúru,
  • odhaliť slabé miesta v interných IT procesoch,
  • aktivovať podporu vedenia spoločnosti pre opatrenia zlepšujúce IT infraštruktúru,
  • zistiť výkonnosť IT procesov vo vybraných oblastiach.

 

Ochrana investícii
Okrem toho ponúka certifikácia podľa normy ISO 20000 taktiež ochranu ivnestícií. Je štatisticky dokázané, že investície do optimalizácie procesov prinášajú bez procesu neustáleho zlepšovania len krátkodobé úspechy. Použitím štandardu s pravidelnými kontrolnými auditmi sa tomu účinne zabráni. Posúdením nezávislým tretím subjektom sa zviditeľnia odchylky od požiadaviek a zavedú sa nápravne opatrenia. ISO 20000 sa tým osvedčuje ako strategický prvok riadenia spoločnosti. 
 

ISO20000_darts_web

ISO 20000 a ISO 27001 v centre pozornosti

Norma ISO 20000 pre IT služby je považovaná za logické doplnenie normy ISO 27001 pre informačnú bezpečnosť. Podobné štruktúry oboch noriem poskytuje synergiu a umožňuje ich implementáciu do  integrovaných manažérskych systémov. rovnako tak je ich možné integrovať so systémami založenými na štandardoch ISO, ako napr. v oblasti manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva. Spoločná dokumentácia a audity s multifunkčnými auditorskými témami prinášajú ďalšiu úsporu nákladov.

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C