Österreich
Secure Your Business
 

STAGE REVIEW: Systémová previerka podľa ISO 20000

  

rope_hand1

Stage Review odhalí kvalitu systému manažérstva IT služieb a možnosti pre jeho zlepšenie

 

Na akej úrovni sa nachádza implementovaný systém manažérstva IT služieb a čo je možné zlepšiť ? Ako dobrovoľné predbežné zhodnotenie poskytuje CIS-Stage-Review informácie o stave systému a podrobne upozorňuje na jeho silné a slabé stránky a možnosti zlepšovania. Stage review vykonávajú nezávislí audítori CIS a odporuča sa vo fáze implementácie systému manažérstva IT služieb. Pretože, príliš veľa alebo príliš málo opatrení je nerentabilných. 

CIS-Stage-Review je preto veľmi vhodným nástrojom na objektívne monitorovanie pokroku projektu. K prevedeniu analýzy skutočného stavu sa posudzujú individuálne požiadavky - v záislosti na veľkosti spoločnosti a odvetvia, implementované procesy a organizačné opatrenia sa porovnajú s profilom požiadaviek podľa normy ISO/IEC 20000-1. Výsledkom je správa z auditu s posúdením silných a slabých stránok a konkrétnych možnosti na zlepšenie.

 

  • Plán auditu: zaručuje ekonomickú realizáciu auditu
  • Audit: zhodnotenie rizík, silných a slabých stránok v spoločnosti
  • Audítorská správa: podrobná správa s analýzou silných a slabých stránok a možností na zlepšenie

 

 

Pre spoločnosti, ktoré sa nachádzajú v certifikačnom procese podľa ISO 27001, sa Stage Review ako dôležitý milník. Stage-review je taktiež možné použiť na posúdenie kvality implementovaných procesov systému manažérstva IT služieb.

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C