Österreich
Secure Your Business
 

KROK PRE VAŠU kariéru

KURZY CIS - ODBORNÉ ZNALOSTI Z PRVEJ RUKY 

sach

Čerpajte odborne znalosti priamo od certifikačného partnera prostredníctvom exprtov CIS.

 

CIS_Icon-ZahnradEfektivní implementace, správa a optimalizace systémů řízení. Jejich cílená kontrola a správná komunikace.

 

Kurzy CIS sa venujú obsahu medzinárodnych noriem, ich výkladom a aprikácií, ako aj súvisiacich právnych základov a psychológiu.

 

Výhody v porovnaní s inými seminármi, školeniami a kurzami v tejto oblasti:

 

Vďaka akreditácii sú personálne certifikáty CIS medzinárodnymi dokumentami uznávanymi štátom aj verejnoprávnymi inštitúciami.

Naši lektori spĺňajú vďaka svojej odbornosti náročné požiadavky v oblasti informačnej bezpečnosti a managementu IT služieb: sú alebo boli činní v týchto oblastiach a pôsobia tiež ako auditori pre certifikáciu systémov riadenia, vďaka čomu prinášajú do každého školenia aj seminára mnoho znalostí a skuseností. Kurzy CIS sú tym pravým krokom pre Vašu kariéru.

 

Podmienky pre absolvovanie skúšky

 

Požiadavky ku skúške sú vždy uvedené pri každom kurze CIS. Registrácia ku skúške musí byť písomná, pričom záujemca o certifikát je povinný preukázať splnenie podmienok pre absolvovanie danej skúšky. V prípade, ak záujemca absolvoval školenie CIS, sú podmienky automaticky uznané ako splnené, ak je naplnená požiadavka minimálne 80 % účasti na kurze.

 

Ak si chce záujemca o certifikát nechat započítať iné školenia alebo kurzy, je nutné posúdiť a uznať ich porovnateľnosť s certifikačným programom CIS. K uznaniu a započítaniu kurzu musí každý záujemca podať individuálnu písomnú žiadosť, ku ktorej je povinný priložiť zoznam absolvovaných školení, ich popis a porovnanie s požiadavkami certifikačných programov CIS, ktoré sú k dispozícii priamo pri cerifikačnom orgáne.

 

Za účelom preverenia certifikačného programu a aktuálnosti referencií predložených zájemcom o certifkát bude vykonaná kvalifikačná previerka. Tá sa skladá z ústnych odborných pohovorov v dĺžke 30 až 60 minút a vykonávaju ju náš hodnotitel.

 

Záujemci so zvláštnymi potreami, ako je napr. obmedzená pohyblivosť, zrakové obmedzenie atď. nás možu kontaktovať pre nastavenie individuálnych podmienok.

 

Prehľad kurzov CIS:

pexels_people-woman-coffee-meeting_start-up-stock-photos

 

CIS_Icon-checkSeminár:

Ochrana údajov podľa ISO 27701 pre manažerov informačnej bezpečnosti

 

CIS_Icon-checkSeminár:

Systém riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany údajov podľa ISO 27701

 

CIS_Icon-checkWebinář (v NJ v spolupráci s Quality Austria):
Informačná bezpečnosť a ochrana dát ako faktor úspechu
 
CIS_Icon-checkSéria kurzov:

Manažér informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001

 

CIS_Icon-checkSéria kurzov:

Audítor informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001

 

CIS_Icon-checkUpdate a workshop:

Obnovovací seminár pre Manažerov a Auditorov IS 

 

CIS_Icon-checkSéria kurzov:

ISO 20000 Audítor

 

CIS_Icon-checkNeakreditovaný kurz:

Interný audítor informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001

 

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C