Österreich
Secure Your Business
 

Rad workshopov CIS:
Praktické riešenia pre zabezpečenie vašej informačnej bezpečnosti

 

“Najvyššia inštancia” pre ďalší rozvoj SMIB

  

Ausbildungen_ISauditor_success

Workshopy informačnej bezpečnosti CIS sú ideálnym doplnením pre kvalifikovaných manažérov informačnej bezpečnosti. Naši skúsení lektori a auditori Vám na praktických prikladoch vysvetlia riešenie jednotlivých bezpečnostných politík a opatrení a poradia pri ich aplikácii v podmienkach vašej organizácie.

 

Vzhľadom na komplexnosť oblasti informačnej bezpečnosti sú jednotlivé workshopy zamerané vždy na jednu až dve oblasti tak, aby bolo možné sa dostatočne podrobne venovať všetkým aspektom pri ich riešení informačnej bezpečnosti a aplikácii odporučaných opatrení z normy ISO 27002.

 

Workshopy sa skladajú z modulov:

 

1. Politika informačnej bezpečnosti
2. Organizácia informačnej bezpečnosti
3. Bezpečnosť ľudských zdrojov
4. Riadenia informačných aktív
5. Riadenie prístupu k informačným aktívam
6. Kryptografické opatrenia v riadení informačnej bezpečnosti
7. Fyzická bezpečnosť informačných aktív

8. Hardverová politika
9. Bezpečnosť prevádzky informačných systémov a organizácie
10. Komunikačná bezpečnosť
11. Informačné systémy, ich akvizícia, vývoj a údržba 
12. Dodávateľské vzťahy a informačná bezpečnosť
13. Manažérstvo incidentov informačnej bezpečnosti
14. Kontinuita podnikania organizácie
15. Zhoda s legislatívou
 

Pre zabezpečenie kvality a dostatočného času venovať sa diskusii a otázkam účastníkov má workshop limitovaný počet miest na  4.  

 

Najbližšie plánované workshopy


Modul 8. Hardverová politika  + Modul 6. Kryptografické opatrenia v riadení informačnej bezpečnosti

 

Bližšie informácie k modulom:

 

Modul 8. Hardverová politika

Modul 6. Kryptografické opatrenia v riadení informačnej bezpečnosti

 

Dĺžka: 2 dni 

 

Cena: 719,-€ bez DPH

  

Ďalšie informácie o workshope poskytujeme na požiadanie.

 

Prihláška: WORD PDF

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C