Österreich
Secure Your Business
 

auditor informaČnej bezpečnosti

Module 2 – Techniky auditu


Interné audity ako mocný nástroj k vylepšeniu systému


 

Prehľad

Obsahom tohoto modulu sú praktické otázky potrebné pre realizáciu interných a externých auditov. Patria sem jednotlivé druhy auditov pre rôznerodé typy organizáciií spolu s rôznymi pracovnými krokmi:

  • príprava auditov,
  • použitie auditných otázok,
  • predbežné preskúmanie a hodnotenie,
  • audit na mieste,
  • analýza auditov vč. využívania metód a
  • vypracovanie auditorskej správy.

Dôležitou témou je taktiež stanovenie nápravných a zlepšovacích opatrení. V prakticnej časti kurzu sa účastníci zoznámia s možnosťami prevedením teórie do praxe.

 

Cieľ seminára

Účastníci dokážu sami plánovať a realizovať interné a externé audity, analyzovať ich výsledky aj identifikovať a hodnotiť prípadné slabiny a potenciály na zlepšenie.

 

Dĺžka seminára

1 deň

 

 

 

<<< Základy psychológie pre auditorov IS Skúška IS Auditor >>> 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C