Österreich
Secure Your Business
 

Auditor Informačnej bezpečnosti

  

Vstupné požiadavky a technická skúška k rade kurzov Auditor IS

 

Predpoklady pre účasť na kurze
 

Predpokladom pre účasť na kurze Auditor IS je certifikát "Manažér IS", teda úspešne zložená záverečná skúška kurzu Manažér IS z oblasti:

  • ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002,
  • základy psychológie pre manažérov IS a
  • právne základy.

Alebo podobné započítateľné školenie. Uznateľnosť iných školení/kurzov je nutné dopredu potvrdiť a porovnať, či spĺňa podmienky definované akreditáciou. Pre prípadné uznanie iných školení nás kontaktuje.

 

Ďalej je potrebné mať prax v minimálnej dĺžke 4 roky s tým, že aspon 2 roky musia byť v oblasti informačnej bezpečnosti.

Účastníci musia mať v posledných štyrok rokoch splnené aspon 4 kompletné audity v oblasti informačnej bezpečnosti v rozsahu 20 dní auditov vrátane prípravy a následných činnosti (správa atď).

 

Na záver kurzu čaká účastníka taktiež technická skúška.

 

 

Obsah skúšky

Skúšobné otázky sa vzťahujú k technickým základom IT:

  • siete,
  • operačné systémy,
  • databázy,
  • zásady vývoja softwaru, atd.

 

Priebeh skúšky

Skúška je písomná, skladá sa z vybranych otázok (multiple choice) a trvá 2 hodiny.

 

 

Dĺžka

2 hodiny

 

 

 Základy psychológie pre audity IS >>>


 "Ak nemá uchádzač požadovanú dĺžku praxe či splnené množstvo/dĺžku auditu, obdrží po absolvovaní kurzu certifikát s dovetkom "čakateľ". Po doložení praxe a požadovaných auditov obdrží následne certifikát už bez toho dovetku. Lehota doloženia praxe a auditov činí 3 roky."

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C