Österreich
Secure Your Business
 

Rad kurzov CIS:
Audítor informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001

 

mise_vize_politika_2Najvyššia inštancia pre rozvoj ISMS

  

Kurz Audítor informačnej bezpečnosti je ideálnym doplnením pre kvalifikovaných Manažérov informačnej bezpečnosti, ktorí sa chcú posunúť o úroveň vyššie. Ako audítor môžete sami vykonávať všetky interné audity a pripraviť spoločnosť pomocou metód sprostredkovaných v kurze na externé certifikačné audity. Okrem toho môžete v prípade získania príslušných profesionálnych skúseností externe pôsobiť ako audítor CIS.

 

Audítor informačnej bezpečnosti je v spoločnosti "najvyššia inštancia" pre oblasť systémov riadenia informačnej bezpečnosti (Information Security Management System - ISMS). Posudzujete informačnú bezpečnosť z hľadiska jej súladu s požiadavkami noriem a hľadáte možnosti zlepšenia. A to ešte predžm, než je organizácii udelený alebo predĺžený certifikát CIS preukazujáci ten najvyšší štandard bezpečnosti podla ISO/ IEC27001. Osvedčenými nástrojmi pre trvalé zlepšovanie efektivity a rentability ISMS sú interné audity.

 

CIS bola ako prvá organizácia v Rakúsku akreditovaná pre certifikáciu osôb. Osobné certifíkáty vysvatené spoločnostou CIS sú vďaka tomu státom i medzinárocne uznávané dokumenty.

 

 

CIS_Icon-Gluehbirne_Idee_LichtViac od skúseného CIS lektora Ing. Pavla Ružicku

 

Obsah

ISO27701_ochrana_udaju_IT_bezpecnost_certifikace_QA

 

Kurz prehlbuje znalosti v oblasti informacnej bezpečnosti a je zloženy z  dvoch na  sebe nezávislých modelov:

  • Psychologické základy pre audítorov iIS
  • Techniky auditu

Pre účasť na kurze je nevyhnutný platný certifikát Manažér informačnej bezpečnosti. Týmto spôsobom je zaručená vysoká úroveň kvalifikácie audítorov. Dosiahnuté vzdelanie otvára rozmanité profesionálne šance na neustále rastúcom trhu.

 

Pre účasť na kurze je nutné mať splnenú požiadavku praxi a ďalšie podmienky kurzu.

 

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky získateštátom a medzinárodne uznávaný certifikát "Information Security Aditor podľa ISO/IEC 27001".

 

Prehľad kurzov

 

 Predpoklady 

Vstupná podmienka kurzov a skúška

 

2 hodiny

 Modul 1

Psychologické základy pre Audítorov IS

 

2 dni

 Modul 2

Techniky auditu

 

1 deň

 Ukončenie Skúška Audítor informačnej bezpečnosti  

1 hodina

                             

                         Prihláška online alebo e-mailom

                         Ďalšie relevantné dokumenty


*  Túto časť pokrýva kurz Auditor / odborný auditor podľa ISO 19011.

 

Moduly kurzov je možné absolvovať samostatne. Pre informáciu o cenách za jednotlivé moduly nám napíšte.

Medzinárodný certifikát

 

Spoločnosť CIS - Certification & Information Security Services je drziteľom akreditáacie od rakúskeho Spolkového ministerstva digitalizácie a hospodárstva (BMDW).

 

Ausbildungen_ISauditor_success

 

Vďaka tomu obdržia všetci úspešní absolventi našich akreditovaných kurzov certifikát, ktorý:

 

 

- má rakúsku akreditáciu

- je vydaný vo Viedni našou centrálou a 

- teší sa celosvetovému uznaniu

 

Termíny kurzov

8. - 11.11.2021 CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_Tablet DIŠTANČNÝ  prihlásiť sa
CIS_Icon-Team FACE2FACE

 

 

Cena kurzu

 

CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_Tablet  DIŠTANČNÝ                     815,- EUR* (bez DPH)                            21.250,- CZK* (bez DPH)   

     

CIS_Icon-Team  FACE2FACE                     960,- EUR**(bez DPH)                            25.000,- CZK** (bez DPH)

 

 

*V cene kurzu je zahnutý poplatok za kurz, materiály (.pdf), skúšku aj medzinárodný certifikát.

**Cena obsahuje kurz, tlačené materiály, skúšku, medzinárodný certifikát, 2 x cofee brak a obed.

_______________________________________________________________________________

 

15% zľava

 

CIS_Icon-Gluehbirne_Idee_LichtMáte kolegu alebo kolegyňu, ktori majú záujem sa kurzu zúčastniť? Prihláste sa spločne a získajte 15 % zľavu, Zľava patrí pre druhého a každého ďalšieho prihláseného z jednej organizácie.

 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C