Österreich
Secure Your Business
 

Auditor INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI

 

Module 1 – Základy psychológie pre auditorov informačnej bezpečnosti


Kontrola i vývoj - systémové myslenie a efektívna komunikácia

 

 

Prehľad

Auditori pri audite čelia dvojitej výzve. Na jednej strane musia fungovať ako odborní kontrolóri, na druhej strane ako vývojarí, ktorí dávajú významné impulzy pre ďalšie zlepšovanie systému managementu informačnej bezpečnosti. Sú v kontakte ako s najvyšším vedením organizácie, tak aj s poratívnym managementom. Preto potrebujú okrem odborných znalosti aj dobré sockiálne cítenie, umenie komunikácie, schopnosť myslieť v spojitostiach a rozpoznávať systémové súvislosti naprieč oddeleniami.


Teória a prax sa v tomto seminári vyvážne dopĺňajú:

  • prvý deň sa zameriava na teoretické znalosti
  • druhý deň je venovaný predovšetkým nácviku prostredníctvom hier a ďalšej interktívnej činnosti.

Cieľ seminára

Účastníci ovlaádajú myslenie v systémových súvislostiach, poznajú kompetencie auditora a osvojili si teoretické aj praktické základy pravidiel komunikcie

 

 

Dĺžka seminára

2 dni

 

 

<<< Vstupná technická skúška

Technika auditov >>> 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C