Österreich
Secure Your Business
 

Rad kurzov CIS:
Manažér informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001

  

business-woman-2697954_1920Odborníci s manažérskými schopnosťami

Manažéri informačnej bezpečnosti zaujímajú centrálnu pozíciu v organizácii, ktorá vyžaduje ako riadiace schopnosti, tak odbornosť v oblasti technológií. Zodpovedá za vybudovanie, implementáciu a neustále zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (Information Security Management System - ISMS) a funguje ako rozhranie medzi najvyššou úrovňou manažmentu a operatívnymi úsekmi organizácie.

 

CIS kurz manažéra informačnej bezpečnosti ponúka kompaktný pohľad na problematiku bezpečnosti informácií spolu s uplatnením priamo v praxi. V kurzu sa kladie dôraz na kľúčové prvky medzinárdného standardu ISO 27001, jeho správnu implementáciu a uplatnenie v organizácii.  

 

Ako prvá organizácia v Rakúsku (a prvá poskytujúca túto službu na Slovensku) bola spoločnosť CIS akreditovaná v tejto oblasti pre certifikáciu osôb. Certifikáty vystavené spoločnosťou CIS sú štátom a medzinárodne uznávané dokumenty.

 

CIS_Icon-Team   Hodnotenie účastníkov kurzov  

CIS_Icon-Gluehbirne_Idee_Licht   Viac k profesnému profilu - Manažer informačnej bezpečnosti

 

mise_vize_politika_2

Obsah

 

Obsah školenia je rozsiahli a zodpovedá vysokým požiadavkam na manažérov informačnej bezpečnosti je obsah vzdelávania adekvátne rozsiahly. Kurz zahrňuje tri moduly, ktoré je možné navštevovať osobitne:

  • Norma ISO 27001 / ISO 27002
  • Psychologické základy pre manažéra informačnej bezpečnosti
  • Právne základy

 

Po úspešnom ukončení skúšky získate štátom a medzinárodne uznávaný certifikát "Information Security Manager ISO/IEC 27001". Ako certifikovaný manažér informačnej bezpečnosti spĺňate taktiež predpoklady pre účasť v rozširujúcom vzdelávacom kurze CIS - Audítor informačnej bezpečnosti.
 

 

Prehľad kurzov

 

 Modul 1

ISMS standardy ISO 27001 a ISO 27002

 

2 dni

 Modul 2

Psychologické základy pre manažéra IS

 

1 deň

 Modul 3

Právne základy pre manažéra IS

 

1 deň

 Zakončenie

Skúška Manažér informačnej bezpečnosti

 

1 hodina

       
  Prihláška: online alebo e-mailom
   
  Ďalšie relevantné dokumenty    

 

Moduly kurzu je možné absolvovať samostatne. Pre informáciu o cenách za jednotlivé moduly nám napíšte.

 

Medzinárodný certifikát

 

Spoločnosť CIS - Certification & Information Security je držiteľom akreditácie od rakúskeho Spolkového ministerstva digitalizácie a hsopodárstva (BMDW)

 

Ausbildungen_ISauditor_successVďaka tomu obdržia všetci úspešní absolventi našich adreditovaných kurzov certifikát, ktory:

 

          • má rakúsku akreditáciu

          • je vydaný vo Viedni našou centrálou a

          • teší sa celosvetovému uznaniu

 

 

Termíny a miesto konania kurzu

26. - 28. 4. 2021        CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_Tablet  DIŠTANČNÝ       prihlásiť sa

 

Cena kurzu

 

CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_Tablet  DIŠTANČNÝ                     790,- EUR* (bez DPH)                            20.700,- CZK* (bez DPH)   

     

CIS_Icon-Team  FACE2FACE                     930,- EUR** (bez DPH)                            24.300,- CZK** (bez DPH)

 

 

*V cene kurzu je zahnutý poplatok za kurz, materiály (.pdf), skúšku aj medzinárodný certifikát.

**Cena obsahuje kurz, tlačené materiály, skúšku, medzinárodný certifikát, 2 x cofee brak a obed.

_______________________________________________________________________________

 

15% zľava

 

CIS_Icon-Gluehbirne_Idee_LichtMáte kolegu alebo kolegyňu, ktori majú záujem sa kurzu zúčastniť? Prihláste sa spločne a získajte 15 % zľavu, Zľava patrí pre druhého a každého ďalšieho prihláseného z jednej organizácie.


 

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C