Österreich
Secure Your Business
 

Rad kurzov CIS:
Manažér informačnej bezpečnosti podľa ISO 27001

 

Technologický expert s riadiacimi schopnosťami

 

Manažér informačnej bezpečnosti zaujíma centrálnu pozíciu v organizácii, ktorá vyžaduje ako riadiace schopnosti, tak odbornosť v oblasti technológií. Zodpovedá za vybudovanie, implementáciu a neustále zlepšovanie systému manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) a funguje ako rozhranie medzi najvyššou úrovňou vedenia a operatívnymi úsekmi organizácie. Tento kurz CIS Vás bezpečne dovedie do cieľa - kompaktne a prakticky zameranou formou sprostredkuje kľúčové prvky medzinárodnej normy pre informačnú bezpečnosť ISO/IEC 27001:2013 a jej správnu interpretáciu a uplatňovanie.

Ausbildungen_infSec_Managerin

Ako prvá organizácia v Rakúsku (a prvá poskytujúca túto službu na Slovensku) bola spoločnosť CIS akreditovaná v tejto oblasti pre certifikáciu osôb. Certifikáty vystavené spoločnosťou CIS sú štátom a medzinárodne uznávané dokumenty

 

Ausbildungen_InfSecManager

V súlade s vysokými požiadavkami na manažérov informačnej bezpečnosti je obsah vzdelávania adekvátne rozsiahly. Kurz zahrňuje tri moduly, ktoré je možné navštevovať osobitne:

  • Norma ISO 27001 / ISO 27002
  • Psychologické základy pre manažéra informačnej bezpečnosti
  • Právne základy

 

Po úspešnom ukončení skúšky získate štátom a medzinárodne uznávaný certifikát "Information Security Manager ISO/IEC 27001". Ako certifikovaný manažér informačnej bezpečnosti spĺňate taktiež predpoklady pre účasť v rozširujúcom vzdelávacom kurze CIS - Audítor informačnej bezpečnosti.
 

 

 

Norma ISO 27001 a ISO 27002

 

2 dni

 

Psychologické základy pre manažéra informačnej bezpečnosti

 

1 deň

 

Právne základy pre manažéra informačnej bezpečnosti

 

1 deň

 

Skúška Manažér informačnej bezpečnosti

 

1 hodina

    
 Prihláška: WORD PDF
  
    

 

Cena: 850,-€ bez DPH (akreditovaný kurz)   

 

Termíny pre kurz CIS - Manažér informačnej bezpečnosti  :  

 

23 - 26. 10. 2018

 

 

Ďalšie informácie o kurze poskytujeme na požiadanie.

 

 


 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C