Österreich
Secure Your Business
 

ObnoVOvací seminár pre manažérov a audítorov IS

 

Update pre rozvoj ISMS a predĺženie certifikátu - P.S. "Vašu spoločnosť" zoberte so sebou!

 

pexels_ballpen-blur-close-up-computer-461077_picjumboSvet noriem upravujúcich informačnú bezpečnosť je v neustálom pohybe. Preto je v obnovovacom kurze alebo refreshingu pre manažérov a auditorov informačnej bezpečnosti venovaný priestor zmenám ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27002 a stále významnejsímu systému riadenia kontinuity podnikania (Business Continuity Management System - BCMS). Lektor sa z toho dôvodu zaoberá aj zodpovedajúcou normou ISO 27031 a taktiež samostatný štandardom ISO 22301 pre BCMS.

V kurze sa účastníci ďalej zoznámia s metrikami a metódami merania podľa ISO 27004 pre efektívne využitie kľúčových údajov v informačnej bezpečnosti. Informačná bezpečnosť je v neustálom procese optimalizácie a všetky nové impulzy z oblasti informačnej bezpečnosti sú v kurze vždy zohľadnené, pretože to sú aspekty určujúce nové ciele. A to všetko na pozadí efektívnej a ekonomicky výhodnej implementácie.

 

Refreshing prináša

 

 

CIS_Icon-checkupdate relevantných zmien v normách rady 27000                                            
CIS_Icon-checkprípadové štúdie pre ďalší rozvoj ISMS doplnené diskusiou a otáskami účastníkov z prostredia ich organizácie

 

 

Lektor je vždy k dispozícii malej skupine účastníkov, aby všetci mali možnosť cielene diskutovať o praktických prípadových štúdiách a požiadavkách ISO 27001 s ohľadom na prostredie ich organizácie. Obnovovací kurz pre manažérov a auditorov IS preto ponúka nielen aktualizáciu znaslosti, ale taktiež výmenu skúseností a tipov pre prax. Preto nezabudnite a  priveďte "svoju spoločnosť" so sebou!

 

Obsah

 

 • ďalší rozvoj SMIB podľa ISO 27001 / ISO 27002,
 • požiadavky normy a ich efektívna realizácia v praxi,
 • nové sub-normy, nové obsahy noriem v rámci rady noriem ISO 27000,
 • nové metódy a poznatky z cmedzinárodného spoločenstva,
 • interné a externé audity: synergia a optimalizácia systému vďaka štruktúrovanému postupu,
 • rozvoj stratégie a aj celej organizácie a 
 • otázky a podnety účastníkov týkajúce sa implementácie v organizácii kde pôsobí

Predĺženie certifikátu


Platnosť certifikátu CIS je tri roky. Po absolvovaní opakovacieho seminára (refreshingu) a potvrdení o potrebnej dobe praxe je možné predĺženie certifikátu o ďalšie 3 roky.


  IT_security_ochrana_dat

Ak si chce uchádzač o certifikát nechať po predĺžení certifikátu započítať iné vzdelávanie, je nutné nechať si potvrdiť rovnocennosť týchto vzdelávacích kurzov s certifikačným programom. O určení započítateňosti je potrebné písomne požiadať. K tejto žiadosti je nutné priložiť popis absolvovaných vzdelávacích kurzov spolu s ich porovnaním s požiadavkami certifikačného programu (obnovovací seminár informačnej bezpečnosti) a potvrdení o potrebnej dobe praxe.

 

Za účelom preverenia súladu certifikačného programu a aktuálnosti referencií predložených uchádzačom o certifikát bude prevedená kvalifikačná previerka. Tá sa skladá z ústnych odborných pohovorov v dĺžke 30 až 60 minút a vykonáva ju lektor. Ako základ slúži definovaný obsah vzdelávacieho kurzu podľa certifikačného programu (obnovovací seminár IS).

 

Osobný certifikát podľa noriem radu ISO 27000 slúži ako potvrdenie o odbornosti a doklady o tom, že získaná kvalifikacia je trvale zachovaná vďaka praxi a ďalšiemu vzdelávaniu. Certifikáty CIS sú uznávané dokumenty vo verejnopravnom aj súkromnopravnom prostredí.

Informacie a podmineky predĺženia certifikátov CIS.

 

  

Ciele a výhody

 • aktualizácia: relevantné novinky z noriem rady ISO 27000,
 • ďalší rozvoj ISMS s otázkami z vlastného p prostredia organizácie,
 • výmena skúseností s ďalšími manažérmi a audítormi IS v malej skupine a 
 • predĺženie certifikátu CIS na ďalšie tri roky.

 

 

Dĺžia seminára

 

CIS_Icon-check 2 dni09.00 - 17.00                         

 

Termíny a miesto konania seminára

18. - 19. 5. 2021        CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_Tablet  DIŠTANČNÝ       prihlásiť sa

 

 

Cena seminára

 

CIS_Icon-Responsive_Design_Desktop_PC_Handy_Tablet  DIŠTANČNÝ                     480,- EUR* (bez DPH)                            12.400,- CZK* (bez DPH)   

     

CIS_Icon-Team  FACE2FACE                     560,- EUR** (bez DPH)                            14.600,- CZK** (bez DPH)

 

 

*V cene kurzu je zahnutý poplatok za kurz, materiály (.pdf), skúšku aj medzinárodný certifikát.

**Cena obsahuje kurz, tlačené materiály, skúšku, medzinárodný certifikát, 2 x cofee brak a obed.

_______________________________________________________________________________

 

15% zľava

 

CIS_Icon-Gluehbirne_Idee_LichtMáte kolegu alebo kolegyňu, ktori majú záujem sa kurzu zúčastniť? Prihláste sa spločne a získajte 15 % zľavu, Zľava patrí pre druhého a každého ďalšieho prihláseného z jednej organizácie.

 

Ďalšie relevantné dokumenty

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C