Österreich
Secure Your Business
 

CIS-kurz: ISO 20000 Auditor

Obsah tohto trojdenného kurzu odpovedá smerniciam APMG UK.

 

Cieľová skupina:

 • Konzultanti alebo projektoví manažéri, ktorý pripravujú organizácie k certifikácii podľa ISO 20000.
 • Externý alebo interný auditori, ktorý chcú vykonávať audity alebo posudky v rámci organizácie: tak ako vo fáze prípravy certifikácie podľa ISO 20000 ako aj v bežnej prevádzke za účelom sledovania zhody s normou.

Poznámka: Interným auditorom, ktorý svoju organizáciu pripravujú na certifikáciu sa odporúča absolvovať trojdenný kurz pre konzultantov.


Základné požiadavky:

 • kvalifikovaný auditor ISO 9000 (IT), ISO 27001, TickIT, IRCA, CISA
 • minimálne trojročné skúsenosti s auditmi , prípadne posudzovaním procesov riadenia IT systémov a služieb
 • dobré komunikačné schopnosti (kurz prebieha vrátane skúšky v anglickom jazyku)
 • k prihláške je nutné priložiť kópiu dokladu o kvalifikácii a profesionálnych skúsenostiach

 

Zakončenie:

Absolventi tohto kurzu získavajú oficiálny certifikát “ISO 20000 Auditor Certificate” by APMG UK a CIS. Budete poznať požiadavky ISO 20000 a budete ich môcť náležite uplatniť vo Vašej organizácii. Ďalej budete schopný vykonávať v rámci organizácie audity a vydávať posudky.

 

Program:

 

Deň 1

 • introduction: contents of ISO 20000, certification scheme
 • ISO 20000: Terminology, The Management System, Planning and Implementing New and Changed Services, Objectives and Relationships
 • Service Delivery Processes, Objectives and Relationships
 • Assignment 1
 • Relationship, Resolution, Control and Release Processes, Objectives and Relationships
 • Model examination

 

Deň 2

 • Repetition
 • ISO 20000 Part II: Overview
 • Scoping Issues
 • Typical Toolsets
 • Assignment 2
 • Feedback, Review
 • Examination (1 hour Multiple Choice)

 

ISO 20000 Auditor: prehľad a prihláška

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C