Österreich
Secure Your Business
 

CIS kurz: ISO 20000 Audítor

 

Preverovanie ITSM systémov, poradenstvo pri auditoch a posudkoch


Audítori ISO 20000 sa otvárajú profesionálne možnosti smerom k poradenstvu, posudzovaniu a auditovaniu systémov riadenia IT služieb. Vďaka príslušným praktickým skúsenostiam, hlbokej znalosti noriem a uznávanému certifikátu je audítor ISO 20000 považovaný za odborníka a najvyššiu inštanciu pre ITSM systémy. Získané vzdelanie ich robí spôsobilými k vykonávaniu auditov a posudkov. Dokáže identifikovať zhodu s normou, odchýlky a možnosti na zlepšenie.

Oficiálný certifikát APMG Vám umožní vystupovať ako audítor v mene akreditovaných certifikačných organizácií alebo pracovať ako IT poradca so zameraním sa na audity a posudky podľa ISO 20000. CIS je prvou vzdelávacou a certifikačnou organizáciou v Rakúsku s akreditáciou APMG.
 

Obsah dvojdňového kurzu CIS Auditor ISO 20000:

  • úvod a obsah normy ISO 20000ISO20000aud_businessPeople
  • prehľad certifikačného postupu
  • úvod do ISO 20000 pojmi, procesy, znaky
  • ISO 20000 časť 1 detailne: The Specification for Service Management
  • ISO 20000 časť 2 detailne: The Code of Practice
  • nástroje pre manažérstvo služieb
  • ISO 20000: oblasť platnosti
  • implementácia ISO 20000
  • Písomná skúška APMG: 1 hodina formou multiple choice testu

 

Základne požiadavky, ukončenie, program

 

Cena:  895,-€ (akreditovaný kurz)
  

Termíny:

Na požiadanie


Upozornenie:

Prihlášku môžete podať najneskôr do 4 týždňov pred začiatkom kurzu, pretože o zaslanie formulárov ku skúške musí byť požiadané písomne u APMG vo Veľkej Británii.


 

Prihláška

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C