Österreich
Secure Your Business
 

CIS kurz: ISO 20000 Konzultant

 

Rozšírte svoju ITIL kariéru: s ISO 20000 Konzultant k zodpovednému systému

  

Implementácia, riadenie a zlepšovanie systémov riadenia IT služieb
Konzultant ISO/IEC 20000 je nová sa etablujúca profesia, ktorá rovnakou mierou vyžaduje znalosť technológií aj manažérstva. Systém manažérstva ISO 20000 vychádza z IT infrastructure Library a jeho cieľom je zlepšenie účinnosti, transparentnosti a kvality IT služieb. Ako konzultant ISO 20000 sa tak môže stať dispečerskou centrálou pre zmeny a neustále zlepšovanie IT procesov v organizácii. K Vašim schopnostiam patrí implementácia, optimalizácia a interná príprava na audity. CIS je prvá vzdelávacia a certifikačná organizácia v Rakúsku s akreditáciou itSMF.

 

 

Obsah trojdenného kurzu CIS Konzultant ISO 20000:  

 • úvod a obsah normy ISO 20000
 • prehľad certifikačného postupu  ISO20000cons_BusinessPeople
 • úvod do ISO 20000: pojmy, procesy a znaky
 • ISO 20000 časť 1, špecifikácie pre manažérstvo služieb
 • ISO 20000 časť 2, odporúčania z praxe
 • využívanie nástrojov manažérstva služieb
 • ISO 20000: Oblasť platnosti
 • implementácia normy ISO 20000
 • praktické cvičenia k aplikovaniu ISO 20000 
 • príprava na posudky a interný audit
 • príprava na písomnú skúšku
 • písomná skúška itSMF: 1hodina formou multiple choice testu a 1hodina Written Assignment        (príklady použitia v praxi v anglickom jazyku)


Základne požiadavky a program

 

  

Termíny:

Na požiadanie


UPOZORNENIE:
 

 

Prihlášku môžete podať najneskôr do 4 týždňov pred začiatkom kurzu, pretože o zaslanie formulárov ku skúške musí byť požiadané písomne u itSMF vo Veľkej Británii.

 

 

Prihláška

 

 
 
CIS - Certification & Information Security Services T +421 55 677 0156 office.sk@cis-cert.com Imprint

T&C